این هم یک طرح سه ستونه به همراه نمایش محتوا در وسط می باشد اما ستون کناری طراحی شده تا محتوای با اهمیت ثانویه نسبت به ستون سمت چپ را نمایش دهد. در ستون کناری شما می توانید ماژول هایی با اهمیت مساوی را نمایش دهید. عرض ستون کناری به راحتی از طریق مدیریت قالب قابل تغییر است.

همه موقعیت های قالب را ببینید